QNEC
ĐƯA ĐIỆN NĂNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC
Hơn 20 năm phát triển bền vững

Ban Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc:

Phó tổng giám đốc:


Phòng Nhân sự

Giám đốc:


Phòng Tài chính

Giám đốc / Kế toán trưởng:

Phó trưởng phòng:


Phòng Kỹ thuật

Giám đốc:

Phó giám đốc:


Xí nghiệp Kinh doanh vật tư thiết bị điện


Giám đốc:


Xí nghiệp Cơ khí & Bê tông ly tâm


Giám đốc:

Phó giám đốc:


Tổng đội xây lắp

Tổng đội trưởng:

Tổng đội phó:


Chi nhánh Đà Nẵng:

Giám đốc


Chi nhánh Quảng Trị:

Giám đốc

+84 235 3845789

Lê Công Trưởng

Lương Văn Nồng


+84 235 3812523

Nguyễn Thanh Quân


+84 235 3812020

Doãn Văn Thụy

Lê Thị Hoa


+84 235 2210346

Trương Văn Cường

Nguyễn Thanh MỹNguyễn Công PhươngNgô Văn Tiến

Dương Phước SơnTrần Văn Hùng

Ngô Thanh Việt


+84 913 480 606

Nguyễn Phan Xuân Hoàng


+84 913 473 148

Nguyễn Văn Ngọ


lecong.truong@qnec.com.vn

luongvan.nong@qnec.com.vnnguyenthanh.quan@qnec.com.vndoanvan.thuy@qnec.com.vn

lethi.hoa@qnec.com.vntruongvan.cuong@qnec.com.vn

myntxld@gmail.comnguyencong.phuong@qnec.com.vnngovan.tien@qnec.com.vn

duongphuoc.son@qnec.com.vntranvan.hung@qnec.com.vn

ngothanh.viet@qnec.com.vnnguyenphanxuan.hoang@qnec.com.vnnguyenvan.ngo@qnec.com.vn