QNEC
ĐƯA ĐIỆN NĂNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC
Hơn 20 năm phát triển bền vững

Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quảng Nam

Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam: Công đoàn vững mạnh xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn

Đơn vị vững mạnh xuất sắc công tác Đoàn và Phong trào thanh niên doanh nghiệp Quảng Nam