QNEC
Chúng tôi tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất

Monday, August 03, 2020

XÂY LẮP ĐIỆN
QNEC là một trong những đơn vị thi công xây lắp các công trình điện và đường dây đến 220 kV. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, QNEC đã và đang mang đến những công trình chất lượng cho mạng lưới điện quốc gia. Kỹ thuật, chất lượng, và tiến độ công trình luôn được chúng tôi quan tâm hàng đầu.
SẢN XUẤT CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM
Chúng tôi sản xuất cột điện bê tông ly tâm các loại theo TCVN 5847 2016. Trải qua hơn 20 năm không ngừng học hỏi và cải tiến trong kỹ thuật sản xuất, sản phẩm của QNEC luôn được đánh giá cao về chất lượng và uy tín trong khu vực miền Trung.