SẢN PHẨM MỚI
ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT
Ban lãnh đạo

Danh sách các vị trí chủ chốt :

          - Chủ tịch HĐQT          : ông Ngô Văn Hòa.

          - Phó Chủ tịch HĐQT : ông Trần Tấn Lộc.

          - Thường trực HĐQT  : ông Lê Công Trưởng.

          - Thành viên HĐQT :

                                              + Ông Nguyễn Công Tuấn

                                              + Ông Nguyễn Ngọc Định

                                              + Ông Nguyễn Phan Xuân Hoàng

                                              + Ông Doãn Văn Thụy

Ban Tổng Giám đốc :

          - Tổng giám đốc            : ông Lê Công Trưởng.

          - Phó Tổng giám đốc    : ông Lương Văn Nồng.

          - Kế toán trưởng            : ông Doãn Văn Thụy

Danh sách Trưởng, phó các Phòng chuyên môn :

          - Giám đốc Nhân sự         : ông Nguyễn Thanh Quân

          - Giám đốcTài chính          : ông Doãn Văn Thụy

          - Giám đốc Kỹ thuật           : ông Trương Văn Cường

          - Giám đốc Thương mại   : ông Ngô Văn Tiến

Danh sách Trưởng, phó các Đơn vị trực thuộc :

          - Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư Thiết bị điện :

             Giám đốc : ông Nguyễn Công Phương

          - Xí nghiệp Cơ khí & Bê tông ly tâm :

              Giám đốc : ông Ngô Văn Tiến

              Phó giám đốc : ông Diệp Chí Quỳnh

              Phó giám đốc : ông Dương Phước Sơn

          - Chi nhánh Công ty tại Tp Đà Nẵng :

            Giám đốc : ông Nguyễn Phan Xuân Hoàng

          - Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Trị :

             Giám đốc : ông Nguyễn Văn Ngọ

          - Tổng đội Xây lắp điện :

            Tổng đội trưởng : ông Trần Văn Hùng

                    

+ CÁC BÀI VIẾT KHÁC
LƯỢT TRUY CẬP
173.098